Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Cho nhiệt độ sôi (oC) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:

X Cl Br I
CH3-X -24 5 42
C2H5-X 1 38 72
n-C3H7-X 47 71 102
n-C4H9-X 78 102 131

Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giải thích sơ bộ.

Gợi ý trả lời bài 3

 • Theo chiều tăng mạch cacbon (hàng dọc), nguyên từ khối tăng nhiệt độ sôi của các chất tăng dần.
 • Khi nguyên tử khối tăng (theo hàng ngang), nhiệt độ sôi cùng giảm dần.
 • Khi nguyên tử khối tăng cần tốn nhiều năng lượng để chuyển các phân tử hữu cơ sang trạng thái hơi nhiệt độ sôi tăng.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Hà

  ankan X có CTPT C6H14. xác định CTPT của X biết X tác dụng với Cl2 chỉ cho 2 sản phẩm thế monoclo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  C1: Hợp chất Acó công thức C4H9Cl khi đun nóng A vs dd KOH trong dung môi ancol thu đc 2 anken có công thức C4H8 là đồng phân cấu tạo của nhau. Công thức cấu tạo của A là gì?

  C2: Thủy phân hoàn toàn a gam chất hữu cơ X chứa CLo bằng dd NaOH đun nóng thu đc 7,4g ancol mạch thẳng, bậc 1. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên, dẫn sp cháy qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 9g, bình 2 có 40g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là gì?

  C3: Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Cl khi td NaOH/H2O nóng đc ancol bậc 1?

  C4: Heptan->A->B->rượu benzylic->C. Các chất A,B,C là gì? Viết pt minh họa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn