YOMEDIA
UREKA

Bài tập 39.1 trang 61 SBT Hóa học 11

Giải bài tập 39.1 tr 61 SBT Hóa học 11

Chất nào sau đây là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. Cl-CH2-COOH

B. C6H5-CH2-Cl

C. CH3-CH2-Mg-Br

D. CH3-CO-Cl

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.1

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.1 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON