YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39.2 trang 61 SBT Hóa học 11

Giải bài tập 39.2 tr 61 SBT Hóa học 11

Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. CH2=CH-CH2Br

B. ClBrCH-CF3

C. Cl2CH-CF2-O-CH3

D. C6H6Cl6

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 39.2

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.2 trang 61 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF