YOMEDIA
ZUNIA12

Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch \(HNO_3\), nhỏ tiếp vào dung dịch \(AgNO_3\) dư thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. Chất Y có bao nhiêu đồng phân dẫn xuất halogen bậc 2.

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2. 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • CT của Y là CnH2n+1Cl 

  CnH2n+1Cl + NaOH → CnH2n+1OH + NaCl (1) 

  Sản phẩm thu được gồm CnH2n+1OH, NaCl, NaOH còn dư 

  AgNO3 + NaCl →  AgCl + NaNO3 (2) 

  Kết tủa là AgCl: số mol AgCl= 21,525/(108+35,5) = 0,15 mol → số mol NaCl = 0,15 mol 

  → số mol CnH2n+1Cl = 0,15 mol 

  → M(CnH2n+1Cl) = 13,875/0,15 = 92,5 

  → 14n+1 + 35,5 = 92,5 → n = 4 

  → CT của Y là C4H9Cl 

  → Dẫn xuất halogen bậc 2 chỉ có 1 chất 

  → Đáp án B 

    bởi Bo Bo 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON