YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy hoàn thành các sơ đồ phản ứng tổng hợp PVC và cao su cloropren cho dưới đây và cho biết hiện nay PVC được tổng hợp theo sơ đồ phản ứng nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Câu a:

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl

CH2Cl-CH2Cl + NaOH → CH2=CHCl + NaCl + H2O

CH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n  (PVC)

Đây là sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay.

Câu b:

2CH4 → C2H2 + 3H2  (làm lạnh nhanh)

C2H2 + HCl → CH2=CHCl  (HgCl, to)

nCH2=CHCl → (-CH2-CHCl-)n   (PVC)   (đk: HCl, HgCl2 150-200oC)

Câu c:

2C2H2 → CH2=CH-CCH    (đk: CuCl, NH4Cl, to)

CH2=CH-CCH  + HCl → CH2=CH-C(Cl)=CH2

CH2=CH-C(Cl)=CH2 →  (-CH2-CH=C(Cl)-CH2-)n   (cao su clopren)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 216 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF