Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Gợi ý trả lời bài 4

\(\\ (1) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +H_{2}, \ Ni \ } C_{2}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ Br_{2}, \ t^0 \ } C_{2}H_{5}Br \\ (2) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } C_{2}H_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ +Br_{2} \ } CH_{2}Br- CH_{2}Br \\ (3) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HCl/HgCl_{2} \ } C_{2}H_{3}Cl \\ (4) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{2}=CHBr \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{3}CHBr_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhi

  Dùng hai ống nghiệm, với mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2).

  Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Hidrocacbon no A td với Brom đc 1 dẫn xuất B chứa Brom có dB/KK =5,207. Xác định CTPT của hidrocacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn