Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của các phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Gợi ý trả lời bài 4

\(\\ (1) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +H_{2}, \ Ni \ } C_{2}H_{6} \xrightarrow[ \ ]{ \ Br_{2}, \ t^0 \ } C_{2}H_{5}Br \\ (2) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[\ ]{ \ \ \ \ } C_{2}H_{4} \xrightarrow[ \ ]{ \ +Br_{2} \ } CH_{2}Br- CH_{2}Br \\ (3) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HCl/HgCl_{2} \ } C_{2}H_{3}Cl \\ (4) \ C_{2}H_{2} \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{2}=CHBr \xrightarrow[ \ ]{ \ +HBr \ } CH_{3}CHBr_{2}\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Mai Anh

  C1: Hợp chất Acó công thức C4H9Cl khi đun nóng A vs dd KOH trong dung môi ancol thu đc 2 anken có công thức C4H8 là đồng phân cấu tạo của nhau. Công thức cấu tạo của A là gì?

  C2: Thủy phân hoàn toàn a gam chất hữu cơ X chứa CLo bằng dd NaOH đun nóng thu đc 7,4g ancol mạch thẳng, bậc 1. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên, dẫn sp cháy qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 9g, bình 2 có 40g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là gì?

  C3: Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Cl khi td NaOH/H2O nóng đc ancol bậc 1?

  C4: Heptan->A->B->rượu benzylic->C. Các chất A,B,C là gì? Viết pt minh họa.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Dùng hai ống nghiệm, với mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2).

  Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời