YOMEDIA
ZUNIA12

Cho các hợp chất sau: \(\left( a \right){\text{ }}HOC{H_2} - C{H_2}OH{\text{ }};{\text{ }}\left( b \right){\text{ }}HOC{H_2} - C{H_2} - C{H_2}OH\)

(a) HOCH2-CH2OH

(b) HOCH2-CH2-CH2OH 

(c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH

(d) CH3-CH(OH)-CH2OH 

(e) CH3-CH2OH

(f) CH3-O-CH2CH3.  

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là 

A. (c), (d), (e).

B. (c), (d), (f).

C. (a), (b), (c).

D. (a), (c), (d). 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Tác dụng với Na: Loại f 

  Tác dụng với Cu(OH)2: loại e, b, 

  → các chất thỏa mãn là a, c, d 

  → Đáp án D 

    bởi hành thư 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON