Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một chất lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm thấy ở (1) có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống (2) không có hiện tượng gì. Nhận xét, giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên?

Gợi ý trả lời bài 5

 • Ống (1)

CH– CH2Br  + H2O  → CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr  →  AgBr + HNO3

 • Ống (2) không có phản ứng, chứng tỏ liên kết C-Br trong phản ứng brombenzen rất bền.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Trang

  Hidrocacbon no A td với Brom đc 1 dẫn xuất B chứa Brom có dB/KK =5,207. Xác định CTPT của hidrocacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duong Phuong

  Cho 2,5V lít (dktc) hônc hợp X gồm metan và ankan A phản ứng vừa đủ với 5,5 lít Cl2 (dktc) thu được HCl và hỗn hợp 2 dẫn xuất gồm clofrom và dẫn xuất điclo của ankan A có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 239:792. Vậy A là?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời