ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 tr 177 sách GK Hóa lớp 11

Dùng hai ống nghiệm, mỗi ống đựng 1ml một chất lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm thấy ở (1) có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống (2) không có hiện tượng gì. Nhận xét, giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Ống (1)

CH– CH2Br  + H2O  → CH3- CH2OH + HBr

AgNO3 + HBr  →  AgBr + HNO3

  • Ống (2) không có phản ứng, chứng tỏ liên kết C-Br trong phản ứng brombenzen rất bền.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 177 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1