YOMEDIA

Hỏi đáp về Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

VDOC

Danh sách hỏi đáp (24 câu):

 • An Duy Cách đây 4 tháng

  A. C2H2 và C4H6

  B. C2H2 và C4H8

  C. C3H4 và C4H8

  D. C2Hvà C3H8

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hoai Hoai Cách đây 4 tháng

  A. etan

  B. propan

  C. butan

  D. pentan

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Duy Cách đây 4 tháng

  A. Isobutan

  B. Isopentan

  C. Neohexan

  D. Neopentan

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 4 tháng

  A. C4H6

  B. C3H4

  C. C5H8

  D. C6H10

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phung Meo Cách đây 4 tháng

  A. C2H2 và C4H6

  B. C2H2 và C4H8

  C. C3H4 và C4H8

  D. C2Hvà C3H8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan Cách đây 4 tháng

  A. 1,27 gam và 1,13 gam

  B. 1,13 gam và 1,27 gam

  C. 1,13 gam và 1,57 gam

  D. 1,57 gam và 1,13 gam

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 4 tháng

  A. C5H12 và C5H11Cl

  B. C5H12 và C5H10Cl2

  C. C4H10 và C4H9Cl

  D. C4H10 và C4H8Cl2

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hữu Trí Cách đây 4 tháng

  A. 5

  B. 6

  C. 7

  D. 8

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 12 tháng

  Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học:  1-clopent-2en, pent-2-en, 1-clopentan

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 12 tháng

  Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 12 tháng

  Hãy viết công thức cấu trúc (công thức lập thể) và gọi tên các đồng phân ứng với công thức phân tử:

  a) C2H2CIF

  b) C3H5Cl

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khánh Duy Cách đây 2 năm

  Khi thủy phân trong môi trường kiềm ( đun nong) các đồng phân có cùng công thức C4H8O2. Số đồng phân cho sản phẩm có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 là?

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 2 năm

  cho mk hỏi C4H7O2Cl

  a>có bao nhiêu đ p khí thủy phân trong mt kiềm tạo sản phẩm có pư tráng gương?

  b> có bao nhiêu đ p khí thủy phân trong mt kiềm tạo 2 sản phẩm có pư tráng gương?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 2 năm

  So sánh những nguyên tố halogen về các mặt sau:

  a) Cấu tạo nguyên tử và cấu tạo phân tử.

  b) Tính chất vật lí

  c) Tính chất hóa học.


  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 1 năm

  Viết các phương trình phản ứng có thể được dùng để điều ché: C2H5Br, C2H5OH, C2H5CHO, C2H5COOH.

  Cần gấp!!!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 2 năm

  a:

  Cho hidrocacbon no X phản ứng với brom ( trong dung dịch ) theo tỉ lệ 1: 1 , thu được chất hưu cơ Y ( chứa 74,08 % Br về khối lượng ) . Khí X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hưu cơ khác nhau . tên gọi của X là ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà Cách đây 2 năm

  ankan X có CTPT C6H14. xác định CTPT của X biết X tác dụng với Cl2 chỉ cho 2 sản phẩm thế monoclo

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Anh Cách đây 2 năm

  C1: Hợp chất Acó công thức C4H9Cl khi đun nóng A vs dd KOH trong dung môi ancol thu đc 2 anken có công thức C4H8 là đồng phân cấu tạo của nhau. Công thức cấu tạo của A là gì?

  C2: Thủy phân hoàn toàn a gam chất hữu cơ X chứa CLo bằng dd NaOH đun nóng thu đc 7,4g ancol mạch thẳng, bậc 1. Đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên, dẫn sp cháy qua bình 1 đựng dd H2SO4 đặc sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình 1 tăng 9g, bình 2 có 40g kết tủa. Công thức cấu tạo của X là gì?

  C3: Có bao nhiêu dẫn xuất C4H9Cl khi td NaOH/H2O nóng đc ancol bậc 1?

  C4: Heptan->A->B->rượu benzylic->C. Các chất A,B,C là gì? Viết pt minh họa.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhi Cách đây 2 năm

  Dùng hai ống nghiệm, với mỗi ống đựng 1ml một trong hai chất lỏng sau: etylbromua (1); brombenzen (2).

  Thêm tiếp vào mỗi ống 1 ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống nghiệm, thấy ở ống 1 có kết tủa vàng nhạt, trong khi đó ở ống 2 không có hiện tượng gì. Nhận xét và giải thích các hiện tượng ở thí nghiệm trên


   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang Cách đây 2 năm

  Hidrocacbon no A td với Brom đc 1 dẫn xuất B chứa Brom có dB/KK =5,207. Xác định CTPT của hidrocacbon

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thùy trang Cách đây 1 năm

  thưa thầy   chất ch2clch2cl + naoh ( loãng, dư)  ----->  c2h4(oh)2

                     nếu cho ch2clch2cl + koh ( đặc , to) -----> ra sản phẩm gì ạ

  tiện thể thầy xem giúp em sơ đồ này ạ

  c2h4br2  ------>  B   ----( hooc-cooh, h2o4 đđ, to)----->     c6h10o4

   

  B là c2h5oh đúng không ạ. nếu thế thì điều chế ra sao ạ. em cảm ơn thầy!

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Duong Phuong Cách đây 2 năm

  Cho 2,5V lít (dktc) hônc hợp X gồm metan và ankan A phản ứng vừa đủ với 5,5 lít Cl2 (dktc) thu được HCl và hỗn hợp 2 dẫn xuất gồm clofrom và dẫn xuất điclo của ankan A có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 239:792. Vậy A là?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan Cách đây 3 năm

  Giải thích hiện tượng:  “Khi các cầu thủ đá banh bị đau nằm lăn lộn trên đất thì nhân viên y tế chỉ cần dùng bình thuốc phun vào chỗ bị thương, sau đó cầu thủ bị thương đứng lên tiếp tục thi đấu”

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Lê Tín Cách đây 3 năm

  Cho em chút ạ

  Vì sao “chảo không dính” khi chiên ráng thức ăn lại không bị dính chảo?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1