YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 39 Hóa học 11 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon​ giúp các em học sinh nắm các phương trình phản ứng hóa học của phản ứng thế halogen bằng nhóm –OH và phản ứng tách HX theo qui tắc Zai-xep; Giải bài tập tính khối lượng nguyên liệu để sản xuất một khối lượng xác định dẫn xuất halogen, bài tập có nội dung liên quan.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF