YOMEDIA
ZUNIA12

Tính nồng độ mol/lit các ion trong dd sau phản ứng

cho 18,9 gam zn(no3)2 vao 200ml dd naoh 1,5M

A, tính khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng

b/ tính nồng độ mol/lit các ion trong dd sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • \(n_{Zn\left(NO_3\right)_2}=\dfrac{18,9}{189}=0,1mol\)

  \(n_{NaOH}=0,2.1,5=0,3mol\)

  Zn(NO3)2+2NaOH\(\rightarrow\)Zn(OH)2\(\downarrow\)+2NaNO3

  \(n_{NaOH\left(pu\right)}=n_{NaNO_3}=2n_{Zn\left(NO_3\right)_2}=0,2mol\)

  nNaOH(dư)=0,3-0,2=0,1mol

  \(n_{Zn\left(OH\right)_2}=n_{Zn\left(NO_3\right)_2}=0,1mol\)

  2NaOH+Zn(OH)2\(\rightarrow\)Na2ZnO2+2H2O

  \(n_{Zn\left(OH\right)_2\left(pu\right)}=n_{Na_2ZnO_2}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=0,05mol\)

  \(n_{Zn\left(OH\right)_2\left(dư\right)}=0,1-0,05=0,05mol\)

  Trong 200ml dung dịch có: NaNO3 0,2 mol và Na2ZnO2 0,05 mol

  [Na+]=\(\dfrac{0,2+0,05.2}{0,2}=1,5M\)

  [NO3-]=\(\dfrac{0,2}{0,2}=1M\); [ZnO22-]=\(\dfrac{0,05}{0,2}=0,25M\)

    bởi Trần Khánh 17/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON