YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 tr 75 sách GK Hóa lớp 11

Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Khí CO2 phản ứng với nước vôi trong, hơi nước bị giữ lại khi qua CaCl2 khan, còn CO thì không. Do đó, hỗn hợp khí qua nước vôi trong (dư) rồi qua bình đựng CaCl2 khan thì thu được CO.

Ngoài ra, có thể dùng hóa chất khác nếu CO không có phản ứng với chất đó và chất đó giữ lại CO2, hơi nước.

Phương trình phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 (Kết tủa trắng) + H2O

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 75 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON