YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 33 SGK GDCD 10

Giải bài 3 tr 33 sách GK GDCD LỚP 10

Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? Tại sao?

- Chín quá hóa nẫu

- Có công mài sắt có ngày nên kim

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ

- Đánh bùn sang ao

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Những câu thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi là:

  • Chín quá hóa nẫu: Lượng đã quá nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất.
  • Có công mài sắt có ngày nên kim: Sự chăm chỉ cần cù sẽ dẫn đến thành công.
  • Kiến tha lâu cũng đầy tổ: Sự cần cù chăm chỉ, kiên nhẫn sẽ dẫn đến kết quả tốt.

Câu không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi là:

  • Đánh bùn sang ao: Làm việc vô ích.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 33 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON