RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 33 SGK GDCD 10

Giải bài 4 tr 33 sách GK GDCD LỚP 10

Trong đoạn văn sau đây, ý nào nói về lượng, ý nào nói về chất của phong trào cách mạng nước ta: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô – viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 – 1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỉ nguyên mới mở ra, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 
 • Ý nói về chất của phong trào cách mạng: Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa.
 • Ý nói về lượng: Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng, từ cao trào Xô – viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân chủ 1936 – 1945, mặc dù cách mạng có những lúc bị dìm trong máu lửa. Chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta bị xóa bỏ, một kỉ nguyên mới mở ra, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 33 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Phương
  Tại sao chất thuộc tính cơ bản mà lượng thuộc tính vốn có của sự vật hiện tượng

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 •  
   
  minh vương

  Bản thân em đã vận dụng quy luật lượng chất như thế nào để có kết quả tốt trong học tập và rèn luyện

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1. Cái mới ra đời , kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn , hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng ?

  A. phát triển B. thụt lùi C. tuần hoàn D. ngắt quãng

  2. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng , tính chất , đặc điểm mà traong quá trình vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng ?

  A. trái ngược nhau B.xung đột nhau C. khác nhau D. ngược chiều nhau

  3. Nhận thức cảm tính đem lại cho con ngườ những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng ?

  A. đặc điểm bên trong B. đặc điểm chủ yếu C. đặc điểm cơ bản D. đặc điểm bên ngoài

  4. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình ?

  A. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh B. dốt đến đâu học lâu cũng biết

  C. nước chảy đá mòn D. con hơn cha là nhà có phúc

  5. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển

  A. rút dây động rừng B. nước chảy đá mòn C. tre già măng mọc D. có chí thì nên

  6. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản ,vốn có của sự vật , hiện tượng , tiêu biểu cho sự vật , hiện tuongj đó và phân biệt nó của sự vật , hiện tượng khác là :

  A. độ B. lượng C.chất D. điểm nút

  7. Để chất mới ra đời nhất thiết phải

  A. tạo ra sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định

  B. tích lũy dần về lượng

  C. Tạo ra sự biến đổi về lượng

  D. tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  mối quan hệ giưa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật hiện tượng

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Aser Aser

  Trong những câu dưới đây câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi ? tại sao?

  -Chín quá hóa nẫu

  -Có công mài sắt có ngày nên kim

  -Kiến tha lâu cũng đầy tổ

  -Đánh bùn sang ao

  Theo dõi (1) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)