YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 5 Cách thức vận động phát triển của sự vật & hiện tượng

Bài tập trắc nghiệm GDCD 10 Bài 5 về Cách thức vận động phát triển của sự vật & hiện tượng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Lượng và chất biến đổi cùng lúc
  • B. Lượng biến đổi trước
  • C. Lượng biến đổi sau 
  • D. Lượng không bị biến đổi
 • Câu 2:

  Độ là

  • A. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng chưa làm biến đổi về chất
  • B. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đã làm biến đổi về chất
  • C. Là giới hạn mà sự biến đổi của lượng đồng thời làm biến đổi về chất
  • D. A, B, C đều sai
   
   
  • A. Chất biến đổi trước và nhanh
  • B. Chất biến đổi trước và chậm
  • C. Chất biến đổi sau và nhanh
  • D. Chất biến đổi sau và chậm
 • Câu 4:

  Nút là

  • A. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.
  • B. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng đồng thời làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.
  • C. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng không làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.
  • D. Là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất cuả sự vật hiện tượng.
  • A.  Cái bàn có chiều dài 3m
  • B. Hình vuông là hình chủ nhật có 2 cạnh bằng nhau.
  • C. Bạn Nam là học sinh lớp 10
  • D. Số lượng học sinh có học lực Khá của lớp 10A12 
 • Câu 6:

  Trong Triết học, khái niệm chất dùng để chỉ?

  • A. Những thuộc tính bản chất nhất của sự vật và hiện tượng.
  • B. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác.
  • C. Những thành phần cơ bản để cấu thành sự vật, hiện tượng.
  • D. Những yếu tố, thuộc tính, đặc điểm căn bản của sự vật, hiện tượng.
 • Câu 7:

  Để phân biệt sự vật, hiện tượng này với các sự vật và hiện tượng khác, cần căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?

  • A. Lượng. 
  • B. Thuộc tính.
  • C. Chất. 
  • D. Điểm nút.
 • Câu 8:

  Cách giải thích nào dưới đây đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

  • A. Do sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất.
  • B. Do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
  • C. Do sự phủ định biện chứng.
  • D. Do sự vận động của vật chất.
 • Câu 9:

  Chất của sự vật được tạo thành từ?

  • A. Các thuộc tính cơ bản.
  • B. Số lượng các thuộc tính.
  • C. Thuộc tính không cơ bản.
  • D. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.
 • Câu 10:

  “Thuộc tính” được chia thành?

  • A. Thuộc tính cơ bản và thuộc tính không cơ bản.
  • B. Thuộc tính đếm được và thuộc tính không đếm được.
  • C. Thuộc tính trừu tượng và thuộc tính khái quát.
  • D. Thuộc tính khách quan và thuộc tính chủ quan.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)