YOMEDIA

Bài tập 2 trang 33 SGK GDCD 10

Giải bài 2 tr 33 sách GK GDCD LỚP 10

Sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất khác nhau như thế nào? Cho ví dụ.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Sự khác nhau giữa biến đổi về lượng và biến đổi về chất:

 • Sự biến đổi về chất của các sự vật và hiện tượng bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi về lượng. Quá trình biến đổi ấy đều có ảnh hưởng đến trạng thái chất của sự vật và hiện tượng, nhưng chất của sự vật và hiện tượng chưa biến đổi ngay vì chất mang tính ổn định tương đối. Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế chất cũ, sự vật mới ra đời thay thế sự vật cũ.
 • Sự biến đổi về lượng diễn ra dần dần, liên tục, đến một giới hạn nhất định sẽ phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng, khiến chất biến đổi, tạo thành chất mới. Mỗi sự vật hiện tượng đều có chất đặc trưng và lượng đặc trưng phù hợp với nó. Vì vậy, khi một chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới để tạo thành sự thống nhất mới giữa chất và lượng.

Ví dụ: Trong điều kiện bình thường, đồng ở trạng thái rắn. Nếu ta tăng dần nhiệt độ đến 1083oC, đồng sẽ nóng chảy, chuyển sang trạng thái lỏng. Nhiệt độ tăng từ 0oC đến 1083oC chính là sự thay đổi về lượng nhưng chất vẫn chưa đổi. Đến điểm nút 1083oC, chất thay đổi, chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng và quy định một lượng mới tương ứng với chất mới.

-- Mod GDCD 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK GDCD 10 HAY thì click chia sẻ 
 • minh vương

  Bản thân em đã vận dụng quy luật lượng chất như thế nào để có kết quả tốt trong học tập và rèn luyện

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1. Cái mới ra đời , kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn , hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng ?

  A. phát triển B. thụt lùi C. tuần hoàn D. ngắt quãng

  2. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng , tính chất , đặc điểm mà traong quá trình vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng ?

  A. trái ngược nhau B.xung đột nhau C. khác nhau D. ngược chiều nhau

  3. Nhận thức cảm tính đem lại cho con ngườ những hiểu biết về các đặc điểm nào dưới đây của sự vật, hiện tượng ?

  A. đặc điểm bên trong B. đặc điểm chủ yếu C. đặc điểm cơ bản D. đặc điểm bên ngoài

  4. Câu nào dưới đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình ?

  A. con nhà tông không giống lông cũng giống cánh B. dốt đến đâu học lâu cũng biết

  C. nước chảy đá mòn D. con hơn cha là nhà có phúc

  5. Câu nào dưới đây nói về sự phát triển

  A. rút dây động rừng B. nước chảy đá mòn C. tre già măng mọc D. có chí thì nên

  6. Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản ,vốn có của sự vật , hiện tượng , tiêu biểu cho sự vật , hiện tuongj đó và phân biệt nó của sự vật , hiện tượng khác là :

  A. độ B. lượng C.chất D. điểm nút

  7. Để chất mới ra đời nhất thiết phải

  A. tạo ra sự biến đổi về lượng đạt đến 1 giới hạn nhất định

  B. tích lũy dần về lượng

  C. Tạo ra sự biến đổi về lượng

  D. tạo ra sự thống nhất giữa chất và lượng

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
AMBIENT
?>