ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 53 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 4 trang 53 Công nghệ 7

Nêu vai trò của giống? Và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

- Phương pháp chọn tạo giống cây trồng: Phương pháp chọn lọc, phương pháp lai, phương pháp gây đột biến và phương pháp nuôi cấy mô.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 53 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1