ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 53 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 5 trang 53 Công nghệ 7

Trình bày khái niệm sâu, bệnh hại và các biện pháp phòng trừ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

- Sâu bệnh hại cây là sâu, côn trùng, điều kiện sống không bình thường, vi khuẩn gây ra sự bất thường về sinh lí cấu tạo và hình thái của cây.

- Các biện pháp phòng trừ:

       + Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh.

       + Biện pháp thủ công.

       + Biện pháp hoá học.

       + Biện pháp sinh học.

       + Biện pháp kiểm dịch thực vật.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 53 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1