ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 12 trang 53 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 12 trang 53 Công nghệ 7

Em hãy nêu ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

- Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái:

+ Nếu bón phân cân đối, hợp lý, đúng theo quy định: giúp cho môi trường tốt hơn, giúp cải tạo đất chua, màu mỡ cho đất đai, đem lại sản phẩm trồng trọt nuôi sống con người, gia súc

+ Nếu bón quá nhiều hay quá ít và không hợp lí: môi trường bị ô nhiễm, đất bạc màu, ảnh hưởng đến sức khỏe

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 53 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1