ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 53 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 7 trang 53 Công nghệ 7

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

- Tác dụng của làm đất: Làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tác dụng của bón phân lót: Bón phân vào đất trước khi gieo trồng, để phân có thời gian phân hủy thành các chất tan thì cây mới hấp thụ được. Bón phân lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con khi nó mới mọc, mới bén rễ.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 53 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1