ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 53 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 2 trang 53 Công nghệ 7

Đất trồng là gì? Hãy trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

- Thành phần của đất trồng: có 3 thành phần:

       + Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng.

       + Phần khí: Chưa Oxi và Cacbonic cung cấp cho cây.

       + Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây.

- Tính chất chính của đất:

       + Thành phần cơ giới của đất.

       + Độ chua, độ kiềm.

       + Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất.

       + Độ phì nhiêu của đất.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 53 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1