YOMEDIA

Hỏi đáp về Tính chất của oxi, lưu huỳnh - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 31 Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (1 câu):

 • Các cậu ơi, bài này làm sao vậy?

  Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp  (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2?

  Phương pháp thu khí

  A. (1) thu O2, N2;  (2) thu SO2 Cl2;  (3) thu NH3, HCl.

  B. (1) thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2 Cl2.

  C. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2.

  D. (1) thu NH3, N2, Cl2;  (2) thu SO2;  (3) thu O2, HCl.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA