YOMEDIA

Hỏi đáp về Oxi - Ozon - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 29 Oxi - Ozon các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (129 câu):

 • viết PTHH biểu diễn sự cháy oxi của :S,P,Cu,Mg,Ca,Al,CH4,C,C4H10

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt sắt trong oxi người ta thu được 2,32g oxit sắt từ.

  1. Viết phương trình hóa học.
  2. Tính số gam sắt đã phản ứng và số gam oxi cần dùng?
  3. Tính số gam kali pemanganat KMnO4  cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn 42,6 g photpho trong không khí

  a/ Tính thể tích không khí cần dùng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí

  b/ Tính khối lượng của sản phẩm thu được . Biết khí đo ở đktc

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • mn cho hỏi đề ntn có phải sai k ạ cho 16,8g hỗn hợp chất rắn gồm CuO và MgO, tác dụng với H2 , sau phản ứng tạo ra 14,4g hỗn hợp chất rắn, tính khối lượng CuO và MgO đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hỗn hợp gồm NaCl và KCl (hỗn hợp A) tan trong nước tạo thành dung dịch. thêm AgNO3 dư vào dung dịch này thấy tách ra một lượng kết tủa AgCL bằng 229.6% so vs lượng A.Tính % mỗi chất trong A

  Dạng toán quy về 100

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy 2kg than đá chứa 96% cacbon và 4% tạp chất không cháy .tính thể tích của \(o_2\)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khử hoàn toàn m gam CuO ở nhiệt độ cao cần dùng 0,3 gam khí H2. Giá trị của m là?

  giúp mk vs

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mọi người giúp em giải bài này với ạ !!

  Đề ra:

  Phân hủy hết m gam KMNO4 thu được 8.7 gam Mn02

  A. Viết phương trình phản ứng trên

  B. Tính m

  C. Tính khối lượng oxi tạo thành

  D. Lượng oxi tạo thành nói trên có đốt cháy hết 3.1 gam photpho không? Tại sao?

  Em sắp kiểm tra rồi, giúp em với ạ !!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy 12 tấn cacbon cần bao nhiêu m3 không khí. biết rằng khí oxi chiếm \(\dfrac{1}{5}\)V không khí

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được 6,72 lít khí oxi ở đktc,biết hiệu suất phản ứng đạt được 80%

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi đốt ngọn lửa đang cháy vào lọ đựng khí oxi

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1.Cho 3,6g kim loai X tac dung vua du voi 5,6 lit hon hop khi gom oxi va hidro co ti khoi so voi hidro la 5,5. Xac dinh kim loai X? Biet kim loai X chi tac dung voi O2

  2.Cho 9,66g Na tac dung voi 5,88 lit hon hop oxi va nito (dktc) (trong do oxi chiem 80% ve the tich ).Biet Na chi tac dung voi O2

  a) Hay tinh khoi luong Na2O thu duoc, biet nito khong phan ung

  b) Hay cho biet hon hop khi sau phan ung nang hay nhe hon hon hop khi truoc phan ung

  3.Thuc hien phan ung giua 10,8g kim loai B voi 17,92 lit hon hop O2 va CO2 (dktc) co ti khoi so voi hidro la 18,25. Sau phan ung thu duoc hon hop khi co ti khoi so voi hidro la 19,6. Xac dinh B? Biet kim loai B chi phan ung voi O2.

  4.Cho 11,2g Fe tac dung voi 150g hon hop gom HCL va H2SO4 thi thu duoc 4480 ml H2 (dktc). Fe +HCL------->FeCl2 + H2 ;Fe+H2SO4 ----->FeSO4 + H2

  a)Chung minh Fe het

  b)Tinh tong khoi luong hai muoi thu duoc biet the tich H2 sinh ra o hai phan ung la nhu nhau

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phân hủy hết 6 mol thuốc tím để tạo ra khí Oxi

  a) Tính thể tích khí oxi tạo ở đktc

  b) Vs lượng điều chế đc ở trên thì đốt cháy đc lưu huỳnh có khối lượng bn ? Bt 10% ko tham gia phản ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hỗn hợp khí A gồm có O2 và O3, tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với hidro là 19,2.Hỗn hợp khí B gồm H2 và CO,tỉ khối của hỗn hợp khí B đối với hidro là 3,6.
  a)Tính % V trong A và B
  b)Tính số mol hh A cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1mol hh B.Các khí đều đo ở cùng nhiệt độ,áp suất

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong V lít khí oxi(đkc),thu dc hỗn hợp khí A có tỉ khối đối với oxi là 1,25.
  a)Hãy xác định % thể tích các khí có trong hỗn hợp A
  b)Tính m và V.Biết khi dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dd Ca(OH)2 dư tạo thành 6g kết tủa trắng.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đốt cháy 40,5 gam Al trong bình chứa khí O2 (dư) .

  a. Tính khối lượng chất rắn tạo thành sau phản ứng ?

  b. Nếu đốt lượng Al trên trong bình chứa 15120 mml khí Oxi ở đktc thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu gam ?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giải thích tại sao người ta phải bơm sục không khí vào bể nuôi cá cảnh

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Ở thí nghiệm đốt sắt trong Oxi, cát lót dưới đáy bình và mẩu than quấn ở đầu dây sắt có vai trò gì?

  2. Cho biết thành phần của không khí. Từ đó giải thích tại sao trong tính toán hóa học lại có khái niệm Mkk = 29?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hh A gồm O2 , O3 có tỉ khối so với H2 = 19,2
  hh B gồm H2, CO có tỉ khối với H2 = 3,6. (đktc)
  a) Tính % về thể tích các khí trong A và B
  b) Tính số mol hh A cần để đốt cháy hết 1 mol hh B

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choc7,8g kali vào 20g h2o. Sau phản ứng thu đc KOH và 2,24 h2 (đktc). Hãy xác định c% KOH?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • đốt cháy a gam C trong oxi thu đc 4,4, lít khhis CO2 duy nhất. xác định giá trị của a cần dùng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • oxi và ozon có tính OXH k

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhiệt phân hoàn toàn a gam KMnO4 để thu khí O2 ( thí nghiệm 1).Cho b gam kẽm phản ứng với dung dịch HCl dư để thu khí H2 ( thí nghiệm 2 ). Trộn )2 ở tn1 với H2 ở tn 2 thì thu được hỗn hợp nổ lớn nhất . Tính a/b

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan 2,74gam một kim loại trong nước , thu được 0,448 lít h2 (đktc) .tên kim loại là

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1)

  cần bao nhiêu gam KMnO4 để khi phân huỷ hoàn toàn có thể thu được 6,72l khí O2 ở đktc

  2)

  cần bao gam KClO3 để khi phân huỷ hoàn toàn có thể thu được 6,72lít O2 ở đktc

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA