YOMEDIA

Hóa học 10 Chương 4: Phản ứng Oxi hóa - Khử

Nội dung Chương 4: Phản ứng Oxi hóa - Khử SGK Kết nối tri thức sẽ giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức về phản ứng đặc trưng nhất của chương trình Hóa lớp 10, từ đó biết cách xác định loại phản ứng, trên cơ sở đó có thể viết và cân bằng phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong từng bài học dưới đây:

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON