AMBIENT

Hỏi đáp về Đường kính và dây của đường tròn - Hình học 9

Trong quá trình học bài Hình học 9 Bài 2 Đường kính và dây của đường tròn nếu các em gặp những thắc mắc cần giài đáp hay những bài tập không biết phương pháp giải từ SGK, Sách tham khảo, Các trang mạng,... Các em hãy đặt câu hỏi ở đây cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (26 câu):

 • Lưu Thúy Hằng

  Cho (O) đường kính AB dài 13cm, dây CD dài 12cm vuông góc với AB tại H.

  a,Tính AH, BH

  b, Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của H trên AB, BC. Tính diện tích tứ giác CMHN

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy

  Cho nửa đường tròn đường kính AB và 1 đường thẳng vuông với AB tại H. M là điểm bất kì trên đường tròn . Đường thẳng vông với AB tại H giao với MA và MB tại C và D

  a, CM :tứ giác HCMB nội tiếp

  b, CM: \(HC\times HD=HA\times HB\)

  c, Gọi B' là điểm đối xứng với B qua H . CM: tứ giác ACDB' nội tiếp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Khánh Linh

  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB điểm C nằm chính giữa cung AB , trên cung BC lấy điểm M ,hạ đường cao CH của Δ ACM.

  a, CM: △HCM vuông cân

  b, Gọi giao điểm của OH với BC là I , kẻ dây BD vuông với OI . CMR : M,I,B thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy

  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB, hai dây AC và BD song song với nhau, AC = BD. Chứng minh ba điểm C, O, D thẳng hàng.

  (Không chứng minh dựa vào tính chất của cung)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • bach hao

  MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH GIẢI BÀI NÀY VỚI Ạ!! (giải ngay bây giờ luôn í ạ )

  Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R, vẽ đường tròn (O') đường kính OA = 2r.

  a)Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O) và (O').

  b)Trên đường tròn (O') lấy điểm C (C khác A và O), gọi D là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh điểm D thuộc đường tròn (O).

  c)Gọi H là hình chiếu của D trên AB. Chứng minh AC.AD < 2R^2

  d)Tìm vị trí của điểm C trên đường tròn (O') để AB = 2DH.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì

  Giải phương trình:

  a. \(\sqrt{4x^2-4x+1}-\sqrt{9x^2}=0\)

  b. \(\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{3+2\sqrt{2}}=0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Hà

  Tính độ dài dây AB, biết OA = 13cm, AM = MB, OM = 5cmBài tập Toán

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu

  1)Chứng minh định lý: " Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy."

  2) Chứng minh định lý: " Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy."

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn (O;R) có đường cao AH cắt đường tròn (O) ở I ( I khác A)

  a) Chứng minh AO là tia phân giác của góc BAC

  b) Tính độ dài HB, AH,BI theo R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên

  1/ Cho hình vuông ABCD có O là giao điểm hai đường chéo . M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD ,DA . Chứng minh M, N, P,Q cùng thuộc một đường tròn

  2/Cho (O;R) , M thuộc (O) . Cho AB là dây cung. N là trung điểm AB , Kẻ MN vuông góc với AB , R=5cm . MN = 7cm . Tính AB

  3/ Cho đường tròn tâm O , bán kính OA =4cm dây BC vuông góc với CA . Tính BC

  4/ ABCD có góc A = góc C =90°

  a) Chứng minh A, B, C,D cùng thuộc một đường tròn, xác định đường tròn đó

  b) Cho AC =BD=4 . Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật . Tính bán kính của đường tròn .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phong Vu

  Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Có hai dây AB song song với CD. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AB và CD.

  a) Chứng minh I, K, O thẳng hàng

  b) So sánh AC với BD ; AD với BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Ha

  Bài 1:Cho đường tròn (O;2cm) .Vẽ 2 dây AB và CD vuông góc với nhau .Tính diện tích lớn nhất của tứ giác ABCD

  Bài 2:Cho đường tròn (O;R),dây AB khác đương kính . Vẽ về 2 phía các dây AC,AD.Gọ H và K theo thứ tự chân các đường vuông góc kẻ từ B đến các dây AC , AD .CMR:

  a,Bốn điểm A,H,B,K cùng thuộc một đường tròn

  b,HK<2R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh

  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O; R), dây AB khác đường kính . Vẽ về hai phía của AB các dây AC, AD. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ B đến AC và AD. Chứng minh rằng :

  a) Bốn điểm A, H, B, K thuộc cùng một đường tròn

  b) HK < 2R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Thiện Hải

  Bài 2.2 _ Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 160)

  Cho đường tròn (O; 2cm). Vẽ hai dây AB và CD vuông góc với nhau. Tính diện tích lớn nhất của tứ giác ABCD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cam Ngan

  Bài 23 (Sách bài tập trang 159)

  Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên trong đường tròn, điểm B nằm bên ngoài đường tròn sao cho trung điểm I của AB nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây CD vuông góc với OI tại I. Hãy cho biết ACBD là hình gì ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyen Ngoc

  Bài 22 (Sách bài tập trang 159)

  Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm bên trong đường tròn 

  a) Hãy nêu cách dựng dây AB nhận M làm trung điểm

  b) Tính độ dài AB ở cau a) biết rằng R = 5cm, OM = 1,4cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu

  Bài 21* (Sách bài tập trang 159)

  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Dây CD cắt đường kính AB tại I. Gọi H và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ A và B đến CD.

  Chứng minh rằng CH = DK ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Truc Ly

  Bài 20 (Sách bài tập trang 159)

  a) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB, dây CD. Các đường vuông góc với CD tại C và D tương ứng cắt AB ở M và N. Chứng minh rằng AM = BN

  b) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Trên AB lấy các điểm M, N sao cho AM = BN. Qua M và qua N kẻ các đường thẳng song song với nhau, chúng cắt nửa đường tròn lần lượt ở C và D. Chứng minh rằng MC và ND vuông góc với CD

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga

  Bài 19 (Sách bài tập trang 159)

  Cho đường tròn (O), đường kính AD = 2R. Vẽ cung tâm D bán kính R, cung nàu cắt đường tròn (O) ở B và C

  a) Tứ giác OBCD là hình gì ? Vì sao ?

  b) Tính số đo các góc CBD, CBO, OBA ?

  c) Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác đều ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • khanh nguyen
  Bài 18 (Sách bài tập trang 159)

  Cho đường tròn (O) có bán kính OA = 3cm. Dây BC của đường tròn vuông góc với OA tại trung điểm của OA. Tính độ dài BC ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Choco Choco

  Bài 16 (Sách bài tập trang 159)

  Tứ  giác ABCD có \(\widehat{B}=\widehat{D}=90^0\)

  a) Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn

  b) So sánh độ dàu AC và BD. Nếu AC = BD thì tứ giác ABCD là hình gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trang lan

  Bài 15 (Sách bài tập trang 158)

  Cho tam giác ABC, các đường cao BH và CK. Chứng minh rằng :

  a) Bốn điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn

  b) HK < BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoài Thương

  M.n ơi bài này làm sao nhỉ???

  Cho 2 điểm A, B nằm ngoài đường tròn (O). Hãy dựng một đường kính CD sao cho CA = CB

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly

  bạn nào biết vào trả lời giúp mình với dây cung lớn nhất trong đường tròn là gì?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quỳnh Anh

  Cho nửa đường tròn tâm (O ; AB/2). C thuộc nửa đường tròn. Kẻ phân giác BI của góc ABC (I thuộc (O)). AI cắt BC tại E

  a) Tam giác ABE là tam giác gì ?

  b) AC cắt BI tại K. Chứng minh EK vuông góc AB

  c) F đối xứng K qua I. Chứng minh AF làvtieeps tuyến (O)

  d) Khi C di chuyển trên đường tròn (O) thì E di chuyển trên đường nào ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>