Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 Hô hấp ở thực vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 12 về Hô hấp ở thực vật online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp phân giải hiếu khí / kị khí = 38/2 = 19 lần.
  • B. Hô hấp hiếu khí tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O, nước cung cấp cho sinh vật khác sống. 
  • C. Hô hấp hiếu khí cần O2 còn kị khí không cần O2
  • D. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở mọi loài sinh vật còn hô hấp kị khí chỉ xảy ra ở 1 số loài sinh vật nhất định. 
  • A. ánh sáng cao, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ. 
  • B. ánh sáng thấp, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ. 
  • C. ánh sáng thấp, nhiều CO2, cạn kiệt O2
  • D. ánh sáng cao, nhiều CO2, nhiều O2 tích luỹ.  
  • A. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep
  • B. Đường phân và hô hấp hiếu khí
  • C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận
  • D. Oxy hóa chất hữu cơ và khử
  • A. thừa O2 rễ hô hấp bão hòa. 
  • B. thiếu CO2, đất bị dính bết nên không hô hấp hiếu khí được. 
  • C. thiếu O2, rễ không hô hấp được nên không cung cấp đủ năng lượng cho quá trình sinh trưởng của rễ dẫn đến lông hút chết. 
  • D. thiếu nước, rễ vận chuyển kém nên lông hút chết
  • A. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh
  • B. Cây bị khô hạn
  • C. Cây bị ngập úng
  • D. Cây sống nơi ẩm ướt