YOMEDIA

Sinh Học 11 Chương 2: Cảm Ứng

Đối với chương Cảm ứng gồm 11 bài từ bài 23 đến bài 33 nội dung được đề cập đến tình cảm của cơ thể, trong đó có 3 bài giới thiệu về cảm ứng ở thực vật, 8 bài giới thiệu về cảm ứng và tập tính ở động vật. Lồng ghép với các kiến thức của từng bài, từng chương là các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập SGK và cuối mỗi chương sẽ có phần ôn tập chương giúp các em tổng kết lại kiến thức của từng chương, từng phần. Mời các em xem chi tiết tại đây.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF