YOMEDIA

Sinh Học 11 Chương 4: Sinh Sản

Sinh sản là một trong bốn dấu hiệu đặc trưng của cơ thể mà các em được làm quen từ lớp 6 nhưng đến chương này các em được nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng cũng như cơ chế và bản chất di truyền của sinh sản vô tính và hữu tính. Chương gồm 7 bài trong đó có 3 bài giới thiệu về sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật, các vấn đề về giâm, chiết, ghéo cành cũng như nuôi cấy mô tế bào ứng dụng trong chọn giống cây trồng, 4 bài còn lại giới thiệu về hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật, sự biến hóa trong các hình thức sinh sản vô tính và hữu tính ở động vật, sự tiến hóa trong các hình thức sinh sản, sự điều hòa sinh sản và ứng dụng để tăng năng suất động vật nuôi cũng như điều chỉnh dân số và kế hoạch hóa gia đình ở người. Bên cạnh đó từng bài học đều có các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK được Hoc247 tổng hợp và giải một cách chi tiết và môi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em nắm vững trọng tâm kiến thức từng chương. 

ZUNIA9
 

 

ON