YOMEDIA
NONE

Sinh học 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật


Trong bài này các em được học về kiến thức quang hợp ở thực vật như: Khái niệm quang hợp ở thực vật, đặc điểm của lá phù hợp với chức năng là cơ quan quang hợp của cây, tìm hiểu các hệ sắc tố trong lá để chứng minh được sự hấp thụ ánh sáng ở lá cho ta nhìn thấy màu sắc của lá là xanh, đỏ, tím...

ATNETWORK
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm quang hợp ở cây xanh:

1.1.1. Quang hợp là gì?

 • Quang hợp là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được lá hấp thụ để tạo ra cacbonhidrat và oxy từ khí và H2O.
 • Phương trình tổng quát :

          6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 +6O2

Quá trình quang hợp

1.1.2. Vai trò quang hợp của cây xanh

 • Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người

 • Cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động sống của sinh giới.

 • Điều hoà không khí: giải phóng oxi và hấp thụ CO2 (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

1.2. Lá là cơ quan quang hợp

1.2.1. Hình thái giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp

 • Hình thái

  • Diện tích bề mặt lớn: hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời.

  • Phiến lá mỏng: thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

  • Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

Hình thái của lá

 • Giải phẫu:

  • Tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bố ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên trên mặt lá.

  • Tế bào mô xốp chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu nằm ngay ở mặt dưới của phiến lá. Trong mô xốp có nhiều khoang rỗng tạo điều kiện cho khí CO2 dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

  • Hệ gân lá phát triển đến tận từng tế bào nhu mô lá, chứa các mạch gỗ và mạch rây.

  • Trong phiến lá có nhiều tế bào chứa lục lạp là bào quan quang hợp.

Giải phẫu lá

1.2.2. Lục lạp là bào quan quang hợp

Cấu tạo của lục lạp

 • Màng tilacoit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.

 • Xoang tilacoit là nơi xảy ra các phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.

 • Chất nền là nơi xảy ra các phản ứng tối

1.2.3. Hệ sắc tố quang hợp

 • Hệ sắc tố quang hợp gồm:

  • Diệp lục a hấp thu năng lượng ánh sáng chuyển thành năng lượng trong ATP và NADPH.

  • Các sắc tố phụ: (Carotenoit) hấp thụ và truyề năng lượng cho diệp lục a

 • Sơ đồ:

     Carotenoit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a ở trung tâm.

2. Luyện tập Bài 8 Sinh học 11

Qua bài học này các em cần:

 • Nêu được khái niệm quang hợp.

 • Nêu được vai trò quang hợp ở thực vật.

 • Trình bày được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng quang hợp.

 • Liệt kê được các sắc tố quang hợp.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 8 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 8 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 39 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 39 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 39 SGK Sinh học 11

Bài tập 4 trang 39 SGK Sinh học 11

Bài tập 5 trang 39 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 13 SBT Sinh học 11

Bài tập 4 trang 13 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 14 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 15 SBT Sinh học 11

Bài tập 15 trang 17 SBT Sinh học 11

Bài tập 17 trang 20 SBT Sinh học 11

Bài tập 22 trang 21 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 6 trang 34 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 8 Chương 1 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON