YOMEDIA
NONE

Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng


Trong bài học này các em được tìm hiểu về sự ảnh hưởng của quang hợp đến năng suất cây trồng, qua đó điều tiết quang hợp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng:

 • Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

 • Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng:

  • Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

  • Năng suất kinh tế : là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

năng suất sinh học và năng suất kinh tế

1.2. Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:

1.2.1. Tăng diện tích lá:

 • Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.
 • Điều khiển tăng diện tích bộ lá bằng các biện pháp: Bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp đối với loài và giống cây trồng.

1.2.2. Tăng cường độ quang hợp:

 • Cường độ quang hợp thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp. Chỉ số đó ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.
 • Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kĩ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí phù hợp đối với loài và giống cây trồng tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

Năng suất cây trồng

1.3. Tăng hệ số kinh tế:

 • Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỉ lệ cao (hạt, quả, củ…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.
 • Các biện pháp nông sinh: Bón phân hợp lí.

Tăng hệ số kinh tế

tăng năng suất kinh tế

Bài tập minh họa

Ví dụ:

Người ta tính được rằng: 1ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000 kg sinh khối. Trong đó có 2400 kg quả. Tính hệ số kinh tế của cây cho ra?

Gợi ý trả lời:

Năng suất sinh học (Nsh) = 3000/60= 50 kg/ngày/ha

Năng suất kinh tế (Nkt) = 2400/60 = 40 kg/ha/ngày

Hệ số kinh tế = 40/50 =0,8

3. Luyện tập Bài 11 Sinh học 11

Qua bài học này các em cần:

 • Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng xuất cây trồng.
 • Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua điều khiển cường độ quang hợp.
 • Có ý thức tìm hiểu và vận dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 11 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất cây trồng.
  • B. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất cây trồng.
  • C. Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất cây trồng.
  • D. Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.
  • A. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa  được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.
  • B. Làm tăng cường độ quang hợp dẫn tới tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây→ tăng năng suất cây trồng.
  • C. Lá thải ra ôxi nhiều hơn, từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên tăng quang hợp.
  • D. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất, nên hạn chế mất nước, tăng độ ẩm, giảm thoái hoá các hợp chất hữu cơ  và khoáng trong đất.
  • A. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
  • B. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
  • C. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
  • D. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 11 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 50 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 50 SGK Sinh học 11

Bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 45 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 14 trang 17 SBT Sinh học 11

4. Hỏi đáp Bài 11 Chương 1 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF