AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Á?

  • A. Mang lại nguồn khoáng sản và hải sản khổng lồ.
  • B. Giao thông buôn bán dễ dàng.
  • C. Giao lưu văn hóa, xã hội thuận lợi.
  • D. Mang đến nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế ở Đông Nam Á không bao gồm Giao lưu văn hóa, xã hội thuận lợi. Vì chính biển và đại dương ngăn cách, gây khó khăn cho giao lưu văn hóa, xã hội.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>