AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lễ hội kéo dài nhất trong năm ở nước ta là:

  • A. Yên Tử
  • B. Chùa Hương
  • C. Bà Chúa Sứ
  • D. Đền Hùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Lễ hội kéo dài nhất trong năm ở nước ta là hội Chùa Hương, kéo dài từ trung tuần tháng giêng đến hạ tuần tháng 3 âm lịch hàng năm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>