ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Bảng số liệu:

  Dân số và sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 1981  - 2015

  Năm

  1981

  1990

  1996

  1999

  2004

  2015

   Số dân (triệu người)

  54,9

  66,2

  75,4

  76,3

  82,0

  91,7

  Sản lượng lúa (triệu tấn)

  12,4

  19,2

  26,4

  31,4

  35,8

  45,2

  Sản lượng lúa bình quân theo đầu người năm 2015 là:

  • A. 492,95 kg/người.
  • B. 346,45 kg/người
  • C. 436,65 kg/người
  • D. 312,5 kg/người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và áp dụng công thức tính.

  Sản lượng bình quân theo đầu người = sản lượng lúa/ số dân.

  Sản lượng lúa bình quân theo đầu người năm 2015 = 45,2 / 91,7=0,49291 tấn/ người =492,91kg /người.

  => đáp án A gần đúng nhất.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>