AMBIENT
 • Câu hỏi:

  GIÁ TRỊ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2000 – 2013

  Giá trị sản xuất

  Năm

  Trồng và nuôi rừng

  Khai thác và chế biến lâm sản

  Dịch vụ lâm nghiệp

  2000

  1 131,5

  6 235,4

  307,0

  2005

  1 403,5

  7 550,3

  542,4

  2010

  2 711,1

  14 948,0

  1 055,6

  2013

  2 949,4

  24 555,5

  1 538,2

  Để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp của nước ta thời kì 2000 – 2013, dạng biểu đồ nào thích hợp nhất?

  • A. Biểu đồ miền
  • B. Biểu đồ tròn
  • C. Biểu đồ cột
  • D. Biểu đồ đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường => biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lâm nghiệp nước ta là Biểu đồ đường

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA