AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Biểu đồ cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến

  Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam phân theo phương tiện đến qua các năm.

  • A. Tỉ trọng của đường thủy tăng rất nhanh.
  • B. Tỉ trọng đường bộ cao nhất.
  • C. Tỉ trọng đường hàng không giảm. 
  • D. Tỉ trọng của đường bộ không tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy Tỉ trọng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không giảm ( từ 80,4% năm 2010 xuống còn 79% năm 2015).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA