YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính giúp chăn nuôi nước ta tăng nhanh tỉ trọng trong thời gian vừa qua là:

  • A. chủ trương của nhà nước được đẩy mạnh chăn nuôi để phục vụ xuất khẩu
  • B. chăn nuôi là ngành không đòi hỏi lớn về vốn, hiệu quả kinh tế cao
  • C. diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp nên trồng trọt phát triển chậm
  • D. giải quyết tốt vấn đề lương thực, nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nguyên nhân chính giúp chăn nuôi nước ta tăng nhanh tỉ trọng trong thời gian vừa qua là do giải quyết tốt vấn đề lương thực, nguồn thức ăn cho chăn nuôi được đảm bảo. Đối với ngành chăn nuôi, cơ sở thức ăn và thị trường tiêu thụ là những nhân tố quan trọng hàng đầu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>