AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 – 14 và kiến thức đã học hãy cho biết tháng 4 năm 2009, Hiệp hội hang đông Hoàng gia Anh đã phát hiện và công nhận hang động đá vôi (Caxtơ) nào của Việt Nam là hang động lớn nhất thế giới tại thời điểm đó?

  • A. Hang Sơn Đoòng
  • B. Hang Cắc Cớ
  • C. Hang Phong Nha
  • D. Hang Kẻ Bàng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 – 14 và kiến thức đã học, tháng 4 năm 2009, Hiệp hội hang đông Hoàng gia Anh đã phát hiện và công nhận hang động đá vôi (Caxtơ) Sơn Đoòng của Việt Nam là hang động lớn nhất thế giới tại thời điểm đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>