AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, bốn đô thị có quy mô dân sô (năm 2017) lớn nhất vùng DHNTB là

  • A. Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang và Phan Thiết
  • B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết
  • C. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Rang - Tháp Chàm
  • D. Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn và Nha Trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, bốn đô thị có quy mô dân số (năm 2017) lớn nhất vùng DHNTB là Đà Nẵng (500001-1000000 người) , Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết (200001-500000 người)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>