AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng hình thành

  • A. khu vực tập trung công nghiệp
  • B. khu du lịch trọng điểm
  • C. ngành kinh tế trọng điểm
  • D. vùng kinh tế trọng điểm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng hình thành vùng kinh tế trọng điểm (sgk Địa lí 12 trang 85).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

RANDOM