AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú do

  • A. lãnh thổ kéo dài 15 vĩ độ.
  • B. vị trí tiếp giáp giữa các vành đai sinh khoáng của thế giới.
  • C. nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới.
  • D. vị trí nằm trên đường di lưu của các loài sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú do vị trí nằm trên đường di lưu của các loài sinh vật nên sinh vật phong phú về thành phần loài.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>