YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là

  • A. các tai biến thiên nhiên như bão, lũ lụt, hạn hán
  • B. chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, công nghệ
  • C. quy mô dân số đông và phân bố chưa hợp lí
  • D. nước ta có nhiều thành phần dân tộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, công nghệ, chính vì thế sức ép cạnh tranh lớn đòi hỏi Việt Nam phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lí, đổi mới công nghệ, tăng cường sức cạnh tranh để tránh nguy cơ tụt hậu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA