AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang13 -14, cho biết đỉnh núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

  • A. núi Mẫu Sơn
  • B. núi Lang Biang
  • C. núi Tam Đảo
  • D. núi Tây Côn Lĩnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang13 -14, đỉnh núi không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là núi Lang Bian (thuộc Tây Nguyên).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>