AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực nào sau đây của châu Á?

  • A. Bắc Á
  • B. Đông Á
  • C. Tây Á 
  • D. Nam Á

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực Đông Á (sgk Địa lí 11 trang 74)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA