AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn. Tổng số electron trong anion XY32-  là 40. Nhận xét đúng về vị trí của các nguyên tố X và Y trong bảng tuần hoàn là

  • A. Nguyên tố X thuộc nhóm VA, nguyên tố Y thuộc nhóm VIA.
  • B. Cả hai nguyên tố X và Y đều thuộc chu kì 2.
  • C. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nguyên tố Y thuộc chu kì 2.
  • D. Cả nguyên tố X và nguyên tố Y đều thuộc nhóm VIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  {Z_X} + 3{Z_Y} + 2 = 40 \to {Z_X} + 3{Z_Y} = 38\\
   \to {Z_Y} = 8;{Z_X} = 14\\
   \to Y:O,X:Si
  \end{array}\)

  A sai vì X thuộc nhóm IVA, Y thuộc nhóm VIA

  B sai vì X thuộc chu kỳ 3

  C đúng

  D sai

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>