YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm nguyên tử X và các ion Y2+, Z đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng 3p6 là:

  • A. Ne, Mg2+, F
  • B. Ne, Ca2+, Cl
  • C. Ar, Fe2+, Cl
  • D.  Ar, Ca2+, Cl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cấu hình electron của nguyên tử X là 1s22s22p63s23p6

  Số thứ tự của X = số electron = 18 → X là Ar.

  • Y → Y2+ + 2e

  Cấu hình electron của Y là 1s22s22p63s23p64s2

  Số thứ tự của Y = số electron = 20 → Y là Ca2+.

  • Z + 1e → Z-

  Cấu hình electron của Z là 1s22s22p63s23p5

  Số thứ tự của Z = số electron = 17 → Z là Cl.

  → Chọn D.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20318

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA