YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có các mệnh đề sau:

  (a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

  (b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

  (c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

  (d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

  (e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

  (g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

  (h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

  Số mệnh đề đúng là:

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (1) sai vì trong bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 14 nguyên tố s: 7 nguyên tố nhóm IA, 6 nguyên tố nhóm IIA và He.

  (b) sai vì khối các nguyên tố p là những nguyên tố thuộc các nhóm từ IIIA đến VIIIA (trừ He) → bảng tuần hoàn gồm 36 nguyên tố.

  (c) đúng.

  (d) đúng.

  (e) sai vì bảng tuần hoàn có 18 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

  (g) sai. VD Ar (Z = 18) MAr = 39,948; K (Z = 19) MK = 39,0983.

  (h) sai vì Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.

  → Có 2 mệnh đề đúng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA