AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai nguyên tố X và Y thuộc hai nhóm chính kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51. Số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là

  • A. X (Z = 25), Y(Z = 26)
  • B. X (Z = 20), Y (Z = 31)
  • C. X (Z = 21), Y (Z = 30)
  • D. X (Z = 22), Y(Z = 29)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  TH1: X, Y đứng cạnh nhau trong bảng tuần hoàn

  Giả sử số hiệu của nguyên tử X là Z → số hiệu của Y là Z + 1.

  Tống số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51 → Z + Z + 1 = 51 → Z = 25.

  Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là X (Z = 25), Y (Z = 26) → loại vì Z = 25, Z = 26 thuộc phân nhóm phụ.

  TH2: X, Y không đứng cạnh nhau trong bảng tuần hoàn

  Giả sử số hiệu nguyên tử của X là Z → số hiệu nguyên tử của Y là Z + 11

  Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 51 → Z + Z + 11 = 51 → Z = 20

  Vậy số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là X (Z = 20), Y (Z = 31) → thỏa mãn.

  → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>