YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó sốhạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Vị trí của nguyên tử M  trong bảng tuần hoàn là

  • A. Chu kì 4, nhóm IIA
  • B. Chu kì 4, nhóm VIIIB
  • C. Chu kì 4, nhóm VIB
  • D. Chu kì 4, nhóm IIB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của M lần lượt là Z, N.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2Z + N = 79 + 3\\
  2Z - N = 19 + 3
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  Z = 26\\
  N = 30
  \end{array} \right.\)

  Cấu hình electron của M là 26M: 1s22s22p63s23p63d64s2.

  M có số lớp = 4 → M thuộc chu kì 4.

  M có 8 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d → M thuộc nhóm VIIIB.

  → Chọn B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON