YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân tử X2Y có tổng số hạt mang điện là 44 trong đó số hạt mang điện của X bằng 8/3 lần số hạt mang điện của Y. Nhận xét nào sau đây đúng

  • A. Phân tử có công thức là SO2
  • B. X, Y thuộc cùng chu kì
  • C. X thuộc nhóm IVA
  • D. Phân tử có công thức NO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử số hiệu nguyên tử của X, Y lần lượt là ZX, ZY

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  4{Z_X} + 2{Z_Y} = 44\\
  4{Z_Y} = \frac{8}{3}.2{Z_Y}
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} = 8\\
  {Z_Y} = 6
  \end{array} \right.\)

  Cấu hình electron của X là 8X: 1s22s22p4

  X có số lớp electron = 2 → X thuộc chu kì 2.

  X có 6 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 2p → X thuộc nhóm VIA.

  Cấu hình electron của Y là 6Y: 1s22s22p2

  Y có số lớp electron = 2 → Y thuộc chu kì 2.

  Y có 4 electron hóa tri, electron cuối cùng điền vào phân lớp 2p → Y thuộc nhóm IVA.

  → Chọn B.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA