• Câu hỏi:

  Ion A3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d3. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là :

  • A. Chu kì 3, nhóm IIIB
  • B. Chu kì 4, nhóm VIB
  • C. Chu kì 4, nhóm IIIB
  • D. Chu kì 4, nhóm IIIA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d3

  → Cấu hình electron của A là 1s22s22p63s23p63d54s1

  X có số lớp electron = 4 → X thuộc chu kì 4.

  X có 6 electron hóa trị, electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d → X thuộc nhóm VIB.

  → Chọn B.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC